Her geçen gün otonom teknolojisi hayatımıza bir adım daha yaklaşırken, filo kiralama şirketi LeasePlan sürücülerin bu teknolojiye ne kadar sıcak baktığını öğrenmek için bir araştırma yaptı. Global düzeyde yapılan araştırmaya göre ürücülerin önemli bir çoğunluğu “sürücüsüz araçlara” yeşil ışık yakıyor. ABD, Avustralya’nın yanı sıra Türkiye ve çeşitli Avrupa ülkelerinin de dâhil olduğu 17 ülkede araç kullanıcıları üzerinde gerçekleştirilen ankete göre, 10 sürücüden 7'si sürücüsüz otomobile binmek istiyor.

Bu sürücülerin çoğunluğu yüzde 57’si hafif bir gerginlik hissedeceklerini kabul etmekle birlikte, bunu mutlaka deneyeceklerini belirtiyorlar. Araştırmaya katılanların yüzde 14'ü ise sürücüsüz bir araçta kendilerini tamamen rahat hissedeceklerini özellikle vurguluyor.

Türk sürücülerin yüzde 59’unun ise sürücüsüz otomobiller ile ilgili soruyu ‘Gergin hissederdim ama denerdim’ yönünde yanıtlamış olması dikkat çekiyor.

Kadın ve erkek sürücülerin cevaplarında bakıldığına ise erkeklerin yüzde 15’inin, kadınların yüzde 7’sinin sürücüsüz otomobilde kendini rahat hissedeceğini söylüyor.

Bununla birlikte araştırma sonuçlarına göre farklı yaş gruplarının, sürücüsüz bir otomobile biniş rahatlığı düzeyleri arasında önemli bir fark saptanmamış olup, 55 yaşın üzerindeki sürücülerin, sürücüsüz bir otomobile binişte 34 yaşın altındakiler kadar rahat olduğu ortaya çıktı.